ÇEREZ POLİTİKASI

ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır. Çerezler üç çeşittir:                                                    www.akkasgroup.com

 

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

 

Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

 

Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

Zorunlu çerezler: http://electra-tele.com/ internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.                     

 

İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.                  www.akkasgroup.com

 

ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ.’nin, internet sitesi ve/veya sitelerinde veya mobil web de oturum çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezler ile işlevsel ve analitik çerezleri kullanılabilmektedir.

 

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler şunlardır:

Statcounter: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesini kullanmanızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Statcounter’a gönderilir ve Statcounter tarafından işlenir.

 

Kullanıcı internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya ” www.allaboutcookies.org ” veya “www.youronlinechoices.eu ” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Çerezler nasıl silinir? 

Çerezlerin çoğunun silinmesi kolaydır. Sadece tarayıcınızı seçin ve talimatları izleyin.

Chrome

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Bir zaman aralığı seçin.      akkasgroup.com
 3. ‘Çerezler ve diğer site verileri’ onay kutusunu seçin.
 4. “Verileri temizle” düğmesini tıklayın.

 

Fire fox

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Temizlenecek bir zaman aralığı seçin.
 3. ‘Çerezler’ onay kutusunu seçin.      akkasgroup.com
 4. “Şimdi temizle” düğmesini tıklayın.

Safari

 1. Safari menüsünden Tercihler’ i seçin.
 2. Gizlilik sekmesine gidin.      akkasgroup.com
 3. ‘Web sitesi verilerini yönet’ i tıklayın.
 4. ‘Tümünü Kaldır’ ı tıklayın.

Edge

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. ‘Çerezler ve kaydedilmiş web sitesi verileri’ onay kutusunu seçin.

“Temizle” düğmesini tıklayın.                        

Internet Explorer

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. ‘Çerezler ve web sitesi verileri’ onay kutusunu seçin.      akkasgroup.com
 3. “Sil” düğmesini tıklayın.

COOKIE POLICY

ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. uses cookies to make the most of our websites and improve your user experience.  If you do not choose to use cookies, you can delete or block cookies from your browser’s settings or the detailed cookie sidewalk description below. However, please note that this may affect your use of our websites. We will assume that you agree to the use of cookies on our websites unless you change your cookie settings from your browser. You can access the regulations on the data collected from the Disclosure Text on our websites.

 

Our cookies are used to give you a personalized experience, improve our services and improve your experience while using our websites. Cookies are three types:

 

Session cookies: Temporary cookies are deleted when you close your browser, so they are not permanent. They are used for the purpose of ensuring the safety and continuity of our sites and you during your visit.

 

Persistent cookies: They are kept in your browser’s subfolders until the time interval in the cookie is terminated with your transaction or the cookie. These cookies help our website remember your information and your choices the next time you visit.

 

First and third party cookies: First person cookies are cookies used by our site. Third-party cookies are cookies installed on your computer outside our site.

 

Mandatory cookies: They are anonymous cookies established to ensure that http://electra-tele.com/ website can function properly, so that its properties can be properly presented.                     

 

Functional and analytical cookies: Functional cookies that help us to remember your preferences and improve your browsing experience, and which pages are more interested in, which resources are displayed more, seeing the traffic on our sites and seeing this traffic analytical cookies are used to provide appropriate service. Cookies of this nature are also anonymous.                  www.akkasgroup.com

 

ELECTRA TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. website and/or sites or mobile web may also use session cookies, mandatory cookies, persistent cookies and functional and analytical cookies.

 

The cookies that our web site use are:

 

Statcounter: It’s a web analytics tool that analyzes how users use the website. Information that is anonymous, as well as personal data information about your use of the website (name, address, e-mail address, IP address) is sent to Statcounter by your browser and processed by Statcounter.

 

By following the instructions given in the “help” file of internet browsers, or by visiting “www.allaboutcookies.org” or “www.youronlinechoices.eu”, the user can remove persistent cookies and session cookies. f the user rejects persistent cookies or session cookies, the user may continue to use that website, or mobile web, but may not be able to access or have limited access to all functions of those media.

How to delete cookies?

Most cookies are easy to delete. Just select your browser and follow the instructions..

Chrome

 1. Press Ctrl + Shift + Delete on your keyboard.
 2. Select a time range to clean.      akkasgroup.com
 3. Click ‘Cookies and other site data’
 4. Click ‘Clear data’

Fire fox

 1. Press Ctrl + Shift + Delete on your keyboard.
 2. Select a time range to clean.
 3. Click ‘Cookies’      akkasgroup.com

Click “Clear Now” button

Safari

 1. Select ‘Options’ in Safari menü
 2. Then go to ‘Privacy’      akkasgroup.com
 3. Click ‘Web site data managment’.
 4. Click ‘Remove All’

Edge

 1. Press Ctrl + Shift + Delete on your keyboard.
 2. Click ‘Cookies and saved website data’.
 3. Click ‘Clear’.      

 

Internet Explorer

 1. Press Ctrl + Shift + Delete on your keyboard.
 2. Click ‘Cookies and website data’.      akkasgroup.com
 3. Click “Delete”

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti. (“Electra Telekomünikasyon”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

1)   İşlediğimiz     Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti. tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

A.  Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör.

kamera kayıtları);

 1. ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 2. fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

 

 

B.   Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e- posta adresiniz);

 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 5. internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

 

 

 

C.  Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);

 

 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 3. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 4. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 6. mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 7. pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 8. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 9. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 10. fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 11. hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 12. saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 13. risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 14. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

 

D.  Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri;

 

 1. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 3. fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 4. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

 

E.   Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri,

 iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 

 1. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 2. mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 3. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 4. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 6. fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 7. hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

 

2)   Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan  veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

 

3)   Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Electra Telekomünikasyon tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 

4)   Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 1. Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

 

 1. Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

 1. Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusukişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

 1. Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

 1. Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde ölçüde tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

 

5)   Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Electra Telekomünikasyon olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

 

 

6)   Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Electra Telekomünikasyona ait “http://electra-tele.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sok. Kandiş Plaza No:22/5 Ataşehir İstanbul/TÜRKİYE

Mail: info@electra-tele.com

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORATE GENERAL DISCLOSURE TEXT FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

Within the framework of the Personal Data Protection Act No. 6698 (“PDPL”) and its activities arising from the relevant legislation and legal regulations, we, as Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti. (“Electra Telekomünikasyon”), have prepared this discloseure text in order to inform our Visitors, Online Visitors, Customers, Potential Customers, our Supplier Employees and Supplier Authorities regarding the processing, storage and transfer of your personal data within the framework of activities arising from applicable legislation and legal regulations.

 

1.    What are your Personal Data Categories and For What Purposes Do We Process?

According to Article-4.2 in PDPL, personal information of our partners can be processed by Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti. in regards to the principles of;

 

 • Complying with law and honesty rules,
 • Correct and stay up-to-date when necessary,
 • Processing for specific, open and legitimate purposes,
 • Be connected, limited and restrained for the purposes they are processed,
 • To be maintained for the time required for the purpose stipulated or processed in the relevant legislation,

 

and respect to those principles, within the scope of our ongoing business relations with our business partners (it is possible for one person to enter multiple categories) can be processed for the purposes set out.

 

A.  Visitors

Credentials of our visitors (e.g. first name, last name), physical location security information (e.g. camera recordings);

 1. creation and tracking of visitor records,
 2. ensure physical space safety will be processed for purposes.

 

B.   Online Visitors

Transaction security information of our online visitors using our website (ex: your IP address information) and (if you notify us of them) credentials, communication information (e.g. e-mail address) will be processed in order to ensure;

 1. conduct of activities in accordance with the legislation,
 2. execution of information security processes,
 3. conduct of communication activities,
 4. information to authorized persons, institutions and organizations,
 5. your proper access to our website via the internet.

 

C.  Customers

The identity, contact information, customer process information (e.g. order information), physical location security information, financial information (e.g. balance sheet information), legal transaction information, marketing information (e.g. shopping history information) of our real person customers or legal persons customers will be processed in order to;

 

 1. conduct of activities in accordance with the legislation,
 2. execution of financial and accounting jobs,
 3. execution/supervision of business activities,
 4. execution of logistics activities,
 5. execution of goods/services after-sales support services,
 6. execution of goods/services sales processes,
 7. execution of marketing analysis studies,
 8. conducting contract processes,
 9. information to authorized persons, institutions and organizations,
 10. ensuring physical space security,
 11. elimination of legal disputes,
 12. execution of storage and archive activities,
 13. execution of risk management processes,
 14. conducting communication activities.

 

 

D.  Supplier Employee

Identification information, contact information, physical location security information of our supplier employee;

 1. conduct of communication activities,
 2. execution/supervision of business activities,
 3. ensuring physical space security,
 4. execution of logistics activities,
 5. conduct of activities in accordance with the legislation.

 

 

E.   Supplier Responsible

Credentials, contact information, physical location security, customer process information, financial information, marketing information, legal action information of our real person suppliers or legal entity suppliers will be processed in order to;

 1. execution/supervision of business activities,
 2. execution of goods/services procurement processes,
 3. execution of financial and accounting jobs,
 4. conducting contract processes,
 5. execution of investment processes,
 6. ensuring physical space security,
 7. ensuring legal activities.

 

 

2.    What are the ways in which your Personal Data Is Collected?

As specified in the categories above your personal data, order forms, contracts, visitor forms, or information systems and electronic devices (e.g. telecommunications infrastructure, computers and phones), third parties, (e.g. KKB and Findeks) are collected in automated or non-automated means through our website and other documents declared by the contact.

3.    What is the Legal Reason for Collecting Your Personal Data?

In accordance with the realization of the objectives described above, your personal data is processed by Electra Telecommunications for the following reasons specified in the Article5 in PDPL.

 

 • Open envision in the law,
 • Provided that a contract is directly related to the establishment or performance; it is necessary to process personal data belonging to the parties of the contract,
 • Mandatory for the data controller to fulfill its legal obligation,
 • It is mandatory to process data for the plant, use or protection of a right,
 • Provided that it does not harm the basic rights and freedoms of the person concerned, it is processed on the basis of legal reasons that data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller.

 

When data processing activity cannot be based on one of the above legal reasons, your personal data is processed based on your open consent.

 

4.    Are we transferring your personal data to a third party??

 1. Personal data of our visitors may be shared with law enforcement and judicial authorities in order to resolve legal disputes and if requested in accordance with the relevant legislation.

 

 1. Personal data of our online visitors may be shared with judicial authorities and authorized public institutions and institutions in order to resolve legal disputes and if requested in accordance with applicable legislation.

 

 1. Personal data of our customers, within the scope stipulated by legal regulations, in accordance with the legislation of the activities, the follow-up and execution of legal affairs, authorized public institutions and organizations in order to inform the competent persons, institutions and organizations; the execution/supervision of business activities is transferred to suppliers, cargo companies, insurance companies, banks and financial advisors to the extent necessary in order to carry out risk management processes and perform as necessary of our services.

In addition, such personal data may be transferred to the law office and judicial authorities where we serve so that it can be used as evidence in future legal disputes.

 

 1. Personal data of our supplier employee shall be provided with authorized public institutions and organizations for the purposes of conducting and conducting activities in accordance with the legislation, monitoring and conducting legal affairs, providing information to authorized persons, institutions and organizations, conducting/auditing of business activities; as necessary for the service to be carried out as necessary, it is transferred to suppliers, cargo companies, banks and financial advisors. In addition, such personal data may be transferred to the law office and judicial authorities where we serve in order to be used as evidence in future legal disputes.

 

 1. Personal data of our supplier authority, within the scope stipulated by legal regulations, conduct and conduct of legal affairs in accordance with the legislation, information to authorized persons, institutions and organizations, conduct/control of business activities to authorized public institutions and organizations; to the extent necessary for the service to be carried out as necessary, it is transferred to suppliers, cargo companies, banks and financial advisors. In addition, such personal data may be transferred to the law office and judicial authorities where we serve so that it can be used as evidence in future legal disputes.

 

 

5.    Are we transferring your personal data abroad?

As Electra Telecommunications, we do not transfer your personal data abroad.

 

 

6.    How can you exercise your rights related to your personal data?

Article-11 of the PDPL, which regulates the rights of those concerned you can submit your requests within the scope of the article to “http://electra-tele.com/” of Electra Telecommunications through the “Application To The Data Controller Application Form” prepared for your convenience in accordance with the “Notification on the Procedures and Principles of Application to the Data Controller”.

 

Data Controller: Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Tic. Ltd. Şti.

Address: Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sok. Kandiş Plaza No:22/5 Ataşehir İstanbul/TÜRKİYE

E-mail: info@electra-tele.com