QUALITY POLICY, ISO-9001

As a technology company, we use our knowledge, experience, infrastructure and resources needed to ensure the satisfaction of our customers, together with innovative approaches.

Thanks to our ever-evolving ISO-9001 Quality Management, ISO 45001:2018 Health and Safety Management System, Information Security Principles and our organization structure connected to this system; we are committed to being an innovative technology-oriented organization that makes a difference in our industry.

In order to improve our quality, we continuously monitor our existing processes and accordingly carry out improvement actions within our organization.

We ensure that our employees contribute to improving our service quality. We also make sure that our principles are clearly adopted by our staff in all units.

We offer complete and accurate projects and services to our customers with the understanding of continuous control mechanism.

We comply with the legal regulations with all our employees regarding the prevention of accidents, injuries and occupational diseases and act according to the well defined procedures.

Electra believes in Diversity at work place and implements some Diversity Policies within the organization. Current diversity policies are based on Gender, Disability, Culture/Ethnicity and Religious Belief.

 

OCCUPATIONAL HEALTHY AND SAFETY POLICY, ISO-45001

We undertake to develop below issue so that all employees have the ability to follow and interpret the laws and regulations on Occupational Health and Safety, and to deliver all our employees to their families as health in a safe working environment.

  • Identify and prevent Occupational Health and Safety Risks,
  • Raise awareness of all offices, sites, employees and suppliers works on behalf of our customers,
  • Work according to the national and international legislation and obligations in force,
  • Ensure the continuous development and sustainability of the OHS Management system with the participation of all our employees,
  • Continuously improve our system to work with zero occupational accidents,
  • Follow and interpret the laws and regulations on Occupational Health and Safety.

 

INFORMATION SECURITY POLICY, ISO-27001

Electra provides services in the area of Radio & Transmission Network and Optimization; Network Performance Monitoring, Benchmarking and engineering activities related to Software Development services. Our company is committed to confidentiality, integrity and protection of all physical and electronic information assets. Information and information security requirements will be in line with our corporate objectives. The company management is open to changes and determined to employ well-trained competent personnel for information security and will provide financing and sufficient equipment and infrastructure to compete with our competitors in our industry. Business continuity and contingency plans, data backup procedures, avoidance of viruses and hackers, access control systems and information security breach notification will form the cornerstones of our core activities. As a result of the risk assessments, the vulnerabilities and threats obtained will be eliminated and secure access to the information of our customers and personnel will be provided.

In addition, as a result of risk assessments, we will determine our objectives and provide the resources and conditions necessary to achieve these objectives.

In order to realize this policy, we expect our employees to make the Information Security Management System conditions a way of working. It will be ensured that all personnel and certain third parties receive appropriate training on the Information Security Management System.

The applicable conditions related to information security and the opportunities and requirements brought by these conditions will be fulfilled and these conditions will be continuously improved. In addition, the adaptation of our company, our staff and all interested parties to this system will be ensured.

Our Information Security Policy is reviewed once a year or in case of significant changes related to our company with the participation of management and unit officers to ensure its suitability, accuracy and effectiveness, and its up-to-date is ensured.

Electra Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahüt Ticaret Ltd.Şti.

General Manager

 


 

KALİTE POLİTİKAMIZ, ISO-9001

Bir teknoloji şirketi olarak, yenilikçi yaklaşımlarla birlikte olmak üzere, bilgi birikimimizi, deneyimlerimizi, altyapımızı ve ihtiyaç duyulan kaynakları müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması hedefi doğrultusunda kullanırız.

Yasalara uygun olarak sürekli gelişen  ISO-9001 Kalite Yönetimi sistemimiz ve bu sisteme bağlı organizasyon yapımız sayesinde de sektörümüzde fark yaratan yenilikçi teknoloji odaklı bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.

Kalitemizi yükseltmek için, proje ve hizmet süreçlerinin bünyemizde değerlendirilmesini sağlayarak mevcut süreçlerimizin iyileştiririz

Hizmet kalitemizin yükseltilmesinde çalışanlarımızın katkılarının bulunmasını sağlayarak, ilkelerimizin net olarak tüm birimlerdeki personelimiz tarafından benimsenmesi sağlarız

Sürekli kontrol anlayışıyla proje ve hizmetlerimizi eksiksiz ve doğru olarak müşterilerimize sunarız

Kaza, yaralanma ve mesleki hastalıkların engellenmesi konusunda tüm çalışanlarımız ile birlikte yasal mevzuata uyarak, İşverenlerimiz’in belirleyeceği saha  prosedürlerine  göre hareket ederiz.

Electra olarak iş yerinde Çeşitlilik yaklaşımını destekliyoruz ve buna uygun poltikalar uygulamaktayız. Uygulamaya aldığımız politikalar çalışanlarımız arasında kadın-erkek eşitliğini korumak, engelli çalışanların haklarını gözetmek, kültürel-etnik ayırımcılık yapmamak ve dini inançlar konusunda ayrımcılık gözetmemektir.

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ, ISO-45001

Firmamizda uyguladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız ile;

İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerini belirleyip önlemeyi,

Tüm ofis, saha, müşterimiz adına çalışanları ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmeyi,

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslar arası mevzuat ve yükümlülüklere göre çalışmayı,

İSG Yönetim sisteminin sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğinin tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamayı,

Sıfır iş kazası ile çalışmak için sistemimizi sürekli geliştirmeyi,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda kanun ve yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olma,

Tüm çalışanların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda kanun ve yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olması için geliştirmeyi,

Güvenli bir çalışma ortamı içerisinde tüm çalışanlarımızı ailelerine sağlık olarak teslim etmeyi taahhüt ederiz.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ, ISO-27001

Firmamız, Radyo ve transmisyon şebeke ve optimizasyon; şebeke performans izleme, benchmark ve yazılım geliştirme hizmetleri ile ilgili mühendislik faaliyetleri alanlarında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayarak ve sektör içerisinde rekabet edebilmek amacıyla gerekli finansmanı sağlayacak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirecek ve güncelliği sağlanacaktır.

 

Electra Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahüt Ticaret Ltd.Şti.

Genel Müdür