Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet ofisimizde, 1 adet ofis girişi, 3 adet çalışma ortamı ve 1 adet acil çıkış bölümü olmak üzere toplamda 5 adet güvenlik kamerası ile ofis güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim tarafından denetlenmektedir. Ayrıca şirket araçlarımızda iş güvenliğinin sağlanabilmesi ve kontrol edilebilmesi için araç içi ve dışı güvenlik kameraları mevcuttur ve görüntü kaydı alınmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sk. Kandiş Plaza No:22/5 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir.

Disclosure Text About Security Cameras in the Service Site

This disclosure text was prepared by Electra Telekomünikasyon Ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Enerji Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. as data controller within the scope of Article-10 of the Personal Data Protection Law No. 6698 and the communication on the procedures and principles to be followed in the fulfillment of the obligation of disclosure.

In our service building, there are 1 at the office entrance, 3 at the working environments and 1 at the emergency exit section, including a total of 5 security recorded cameras to ensure the safety of the building and the recording process is controlled by management. In addition to that, our company cars are also equipped with cameras for recording inner and outer environment in order to provide and control healthy and safety measures for our operations.

Your personal data is automatically processed based on the legal reason of “the processing of data for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the person’s fundamental rights and freedoms in accordance with Article-5 of the Law”. In addition, your relevant personal data may be transferred to the judicial authorities or relevant law enforcement agencies upon request in accordance with the relevant legislation or the elimination of legal disputes.

You can submit your requests under Article-11 of the Law “regulating the rights of the person concerned” in writing to Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sk. Kandiş Plaza No:22/5 Ataşehir/İstanbul address according to “Notification on the Procedures and Principles of Application to the Data Controller”.